Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 29, 2019

Lisbeth Knudsen er gæst i denne episode. Hun er tværgående chefredaktør for Altinget og direktør for Tænketanken Mandag Morgen.

Hun har taget initiativ til et nyt 'Kodeks for god sundhedsformidling', og så peger hun på, at sundhedsvæsenet mangler visioner og for ofte kigger i bakspejlet i stedet for fremad....


Aug 8, 2019

Fatima AlZahra Alatraktchi har opfundet en nanosensor, der kan oversætte bakteriers sprog, og som potentielt kan hjælpe patienter med at få tidlig behandling og dermed være med til at redde liv, samt målrette antibiotikabehandlingen, så patienter ikke over og fejlbehandles.

Hun er direktør i egen virksomhed...