Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 1, 2020

Hysse brænder for at forbedre forholdene for patienter med hjerneskader. Hun har eksempelvis haft stor betydning for, at patienter med skader i hjernen, i langt højere grad kommer sig og kan vende tilbage til et godt liv efter eksempelvis en blodprop i hjernen.

Mange er enige om, at hun er primus motor for den...