Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 4, 2020

Ulighed i sundhed: Sundhed for folket – eller folkesundhed, er det som dette afsnit handler om. Lige nu vokser kløften mellem dem, der lever godt og længe, og dem, der lever kort og ringe. Den udvikling skal vi se at få vendt. 

Alt for mange danskere lever for usundt. Vi lever godt nok gennemsnitligt længere, men...