Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 21, 2019

I denne episode kan du møde formanden for Jordemoderforeningen, Lillian Bondo. 

"Der er ingen, der er bedre, end det som brugeren oplever i en behandlingsituation", siger hun og uddyber det med, at man ikke kan regne med, at det man selv oplever som sundhedsprofessionel, også er det patienten oplever. Det har hun selv et godt eksempel på, som hun har oplevet. 

Selv om Sundhedsvisioner ikke er en aktuel podcast, taler Line Gade og Lillan Bondo alligevel om det udspil til en sundhedsreform, som er lanceret i starten af 2019 og som indebærer, at førstegangsfødende skal have ret til at blive på hospitalet 48 timer efter barsel. For Lillian Bondo er det vigtigt, at børn får en god start på livet, og derfor synes Lillian Bondo, det er på sin plads, hvis den nybagte familie finder det nødvendigt. 

Forebyggelse er vigtigt for formanden, der vil arbejde for at flere jordemødre kommer til at arbejde mere med forebyggelse på flere planer. For eksempel i forhold til teenagere og prævention og i forhold til at sikre god trivsel for børnefamilier.

Det er firmaet Sundhedskommunikation, der udgiver denne podcast. Du kan booke vært Line Gade til at hjælpe dig med eksempelvis events og branding, og så kan du naturligvis også få hjælp til at få din helt egen podcast. Skriv til line@sundhedskommunikation.com eller ring +45 2628 7065.