Preview Mode Links will not work in preview mode

May 24, 2021

Mød tre af de 200 læger, som svarer på spørgsmål i Facebookgruppen 'Spørg en læge om coronavirus'. Det er de blevet fagligt stærkere af, det har styrket deres patientkommunikation og lægerne har sammen skabt et virtuelt frirum i en bagvedliggende lukket gruppe, hvor lægerne hjælper og støtter hinanden uden at skele til hierarkier. 

Lægerne tager allerede nu erfaringerne med ud i deres daglige arbejde og mener, at man godt kan brede gruppens form ud til andre sygdomsområder, eksempelvis inden for de større kroniske sygdomme.