Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 4, 2018

Værdibaseret ledelse: Centerdirektør for Hjertecentret på Rigshospitalet skal styre centret efter det, som giver værdi for patienterne.


Et arbejde, som allerede har budt på både store gevinster, store udfordringer og stor læring. Får de fif og indsigter med dig, når du lytter til Sundhedsvisioner.

I dette første afsnit af Sundhedsvisioner møder du centerdirektøren for Hjertecenteret på Rigshospitalet, Niels Würgler Hansen, som siden 2017 har haft til opgave at undersøge og udvikle, hvordan man konkret kan arbejde med Værdibaseret ledelse. Niels Würgler Hansen blev ansat i 2015 og kommer fra en lang karriere på den anden side af skrivebordet. Han har arbejdet i både Sundhedsstyrelsen, i Sundheds- og i Finansministeriet.

Hjertecentrets arbejde med værdibaseret ledelse er et pilotprojekt, som kører frem til 2019 og i den tid, er Hjertecentret fritaget fra normal finansiering, DRG takster, og har fået en budgetramme i stedet.

Dyrere tobak og alment praktiserende læger mere integreret i et samlet sundhedsvæsen
Hvis Niels Würgler Hansen fik superkræfter, ville han ændre to ting i det danske sundhedsvæsen. Den ene ting ville være at skabe sammenhæng for patienterne, og der mener han, at de praktiserende læger har en stor rolle at spille. Han synes, man har været for dårlig til at integrere de praktiserende læger i arbejdet med at organisere sundhedsvæsnet, men at de praktiserende læger også selv kunne være bedre til at komme på banen. Den anden ting han med det samme ville gøre, var at lægge store afgifter på tobak og på den måde udøve strukturel forebyggelse.

Han tror ikke at sundhedsvæsenet har ændret sig forfærdeligt meget om fem år. Han er dog sikker på, at det nære sundhedsvæsen vil vokse, samt at den teknologiske udvikling vil være rivende, og at den vil få stor indflydelse på den kliniske hverdag.

Værdibaseret ledelse er et begreb, som har skabt momentum
Niels Würgler Hansen mener, at man i princippet altid har kunnet arbejde med udgangspunkt i det, som giver værdi for patienten, men ved at have italesat begrebet ’Værdibaseret ledelse’ er der skabt et momentum og en opbakning, som gør det muligt at handle konkret og ændre på måden at arbejde på i den kliniske virkelighed.

Det er en udfordrende opgave, der har krævet en stor kulturændring i centeret. Nogle af lægerne i centret kan DRG taksterne på fingrene, og når man har arbejdet med aktivitets honorering i mere end 20 år, er det svært at skifte fokus. Det er et paradigmeskifte, der er i gang. Det skaber uro blandt ledelser og medarbejdere.

Inddrag klinikerne helt fra start
En dyrekøbt erfaring, som Niels Würgler Hansen gerne giver videre, er, at man skal inddrage personalet helt fra starten i et forandringsprojekt. Det synes han ikke, de var gode nok til på Hjertecentret. Man troede, det var nok at informere medarbejderne ved informationsmøder, men det ville han gerne have gjort om. Nu arbejder klinikerne konkret med at tilpasse nye patientforløb, og det har givet et helt andet engagement fra medarbejdernes side.