Preview Mode Links will not work in preview mode

May 26, 2019

I denne episode møder du en ung læge, som også er en blændende kommunikatør. Hendes mission er at bidrage med et faktabaseret modspil til de mange informationer og sundhedsråd, som nettet bugner af og som danskerne bliver forvirret og vildledt af.

Hun mener, at alt for få sundhedsprofessionelle blander sig i...